RECK­NAGEL GmbH & Co. KG
Land­wehr 4
D-97493 Berg­rhein­feld

Tel. +49-(0)9721-9 48 10-0
Fax. +49-(0)9721-9 48 10-25

Komman­dit­ge­sell­schaft, Sitz: Berg­rhein­feld
Handels­re­gister: AG Schwein­furt HRA 9780
Steuer-Nr. 249/173/13500
Ust.-Ident-Nr. DE 309 704 988

Vertreten durch:
Persönl. haftende Gesell­schaf­terin:
Reck­nagel Verwal­tungs-GmbH
Land­wehr 4, D-97493 Berg­rhein­feld
Handels­re­gister: AG Schwein­furt HRB 7434

Vertreten durch:
Geschäfts­führer: Dr. Moritz Fehrer

E-Mail:

Umset­zung & Hosting:
Recknagel webmetix_blaue_font Impressum  | www.webmetix.de